See English Version

  محورهای اصلی همایش

   

  محورهای اولین همایش ملی روان‌شناسی و دین:

  • روان‌شناسی اجتماعی و دین
  • روان‌شناسی دین و خانواده
  • روان‌شناسی سلامت و دین
  • آسیب‌شناسی اجتماعی و دین
  • آسیب‌شناسی روانی و دین
  • آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن
  • آموزه‌های روان‌شناختی در حدیث
  • مطالعات نوین در روان‌شناسی و دین
  • آموزه‌های روان‌شناختی در نهج‌البلاغه
  • معنویت و سلامت روانی - اجتماعی
  • فرهنگ و سلامت روانی - اجتماعی
  • دین و سلامت روانی – اجتماعی