See English Version

  شورای عالی همایش

  دکتر محمد نریمانی
  رئیس همایش

  دکتر سیف‌اله مدبر
  دبیر علمی همایش

  آقای سیدمحسن نعمتی 
  دبیر اجرایی همایش
  آقای امیررضا ممی پور 
  مسئول دبیرخانه همایش

   

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر مرتضی ابراهیمی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر امین نواختی مقدم

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر سجاد بشرپور

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر سیف الله آقاجانی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر روح‌اله موذنی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر امین فتحی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر اکبر عطادخت

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر احمد شجاعی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر پرویز مولوی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر عباس ابوالقاسمی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر علی خالق‌خواه