See English Version

  نحوه نمایه سازی و انتشار مقالات

   

  • نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در نهادهای ملی معتبر.
  • درج کلیه مقالات پذیرفته شده نهایی در کتاب مجموعه چکیده مقالات همایش.
  • چاپ رایگان تمامی مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان همایش بدون نیاز به داوری مجدد.
  • نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران.
  • نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
  • نمایه سازی و انتشار مقالات پذیرفته شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID ایران.
  • نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا).